2017-10-18

Instrukcja Obsługi

Nawigację po stronach Biuletynu Informacji Publicznej KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim  umożliwia menu umieszczone z lewej części strony, udostępniające wszystkie informacje, które zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim powinna umieścić na stronach BIP. W oparciu o zapisy ustawy w menu przedmiotowym informacje zostały podzielone na grupy tematyczne.

Na wszystkich stronach w górnym lewym rogu ekranu znajduje się również przycisk (w postaci obrazka) umożliwiający połączenie się ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej.