2017-09-26

Kierownictwo

Pracą Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim kieruje
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
przy pomocy zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych

 

Fotografia - Komendant Powiatowy PSP w Ostrowcu Św.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
st. bryg. mgr inż Robert Grudzień

 

 

 

 

 

 

Fotografia - Zasępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowcu Św. Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
st. kpt. mgr. inz. Tomasz Łyjak