2017-10-20

Majątek Komendy Powiatowej PSP

Całkowita wartość majątku będącego w dyspozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wynosi brutto: 12 445 199,11 w tym:
•    środki trwałe 11 358 049,59 zł
•    pozostałe środki trwałe w użytkowaniu: 977 239,27 zł
•    wartości niematerialne i prawne 63 744,10 zł
•    materiały 46 166,15  zł