Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o złożonych petycjach:
W 2016 r. do Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. nie
wpłynęła żadna petycja.
27.09.2017 więcej
Petycje - Przyjmowanie i rozpatrywanie
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z
2014r., poz. 1195).
27.09.2017 więcej