2017-10-18

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje prowadzone w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rejestry:

 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr kart mundurowych i ekwipunku specjalnego,
 • rejestr legitymacji służbowych,
 • rejestr kontroli zewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr nałożonych mandatów karnych,
 • rejestr zakładów objętych czynnościami kontrolno - rozpoznawczymi,
 • rejestr faktur Vat i rachunków,

Ewidencje:

 • ewidencja zdarzeń,
 • ewidencja podmiotów tworzących Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy,
 • ewidencja czasu pracy pracowników Komendy Powiatowej PSP,
 • ewidencja czasu pracy urządzeń,
 • ewidencja pieczęci i stempli,
 • ewidencja odbioru budynków.

Archiwa:

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi na bieżąco Archiwum Zakładowe.

 

Udostępnianie akt.

 

Udostępnianie akt tworzących zasób archiwalny Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywa się według zasad i wytycznych określonych zarządzeniu nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji