2017-09-26

Struktura Organizacyjna

Kierownictwo Komendy Powiatowej stanowi: Komendant i Zastępca Komendanta
W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
 
1)    Wydział Operacyjno – Szkoleniowy (symbol – PR)
2)    Samodzielne Stanowisko do spraw kadrowych  (symbol – PK)
3)    Samodzielne Stanowisko do spraw BHP i organizacyjnych:
           - w zakresie realizacji spraw BHP ( symbol–BHP)
           - w zakresie realizacji spraw organizacyjnych (symbol – PO)
4)    Sekcja logistyki:
           - w zakresie realizacji spraw kwatermistrzowskich (symbol – PT)
           - w zakresie realizacji spraw technicznych (symbol – PTT)
5)    Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza  (symbol – PZ)  
6)    Sekcja Finansów (symbol – PF)
7)    Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 (symbol – PJRG -1)
8)    Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 (symbol – PJRG -2)
9)    W strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej PSP nie jest przewidziane samodzielne stanowisko ds. obronnych w związku z czym, zadania w tym zakresie realizowane są przez wyznaczonego pracownika.


Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:


1)    Samodzielne Stanowisko do spraw kadrowych;        
2)    Samodzielne Stanowisko do spraw BHP i organizacyjnych;        
3)    Sekcja logistyki;         
4)    Sekcja Finansów;
5)    Sprawy ochrony informacji niejawnych.

Zastępcy komendanta powiatowego podlegają bezpośrednio:


1)    Wydział Operacyjno – Szkoleniowy;
2)    Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza, z wyłączeniem spraw ochrony informacji niejawnych;
3)    Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1;
4)    Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2;
5)    Sprawy obronne.

Zastępca komendanta powiatowego pełni funkcję Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie:
1)    nadzór nad prowadzeniem kancelarii materiałów niejawnych stanowiących tajemnice służbową oznaczoną klauzulą „Zastrzeżone”;
2)    zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
3)    kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
4)    opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5)    planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Galeria

Obraz: schemat_organizacyjny2017.png
schemat_organizacyjny2017.png

Karol Gębusia