2017-10-18

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim - Wykaz kontroli zewnętrznych.

 
Data rozpoczęcia kontroli Data zakończenia kontroli Organ kontroli (nazwa) Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
22.06.2016 22.06.2016 ZUS o Kielce

Dokumentacja księgowa. Zgodnie z upoważnieniem nr 1520160-600881

30.11.2016 30.11.2016 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWIA Kontrola sprawdzająca warunki sanitarne w obiekcie KP PSP i JRG nr 2 w Ostrowcu Św.
24.05.2017 24.05.2017 Świętokrzyski Komendant Wojewódzki w Kielcach Realizacja zadań w zakresie kierowania komendą - wydawanie aktów prawnych. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
22.08.2017 22.08.2017 Świętokrzyski Komendant Wojewódzki w Kielcach Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
06.09.2017 06.09.2017 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWIA Kontrola obiektów - JRG 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się