2017-10-18

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim - Wykaz kontroli zewnętrznych.

 
Data rozpoczęcia kontroli Data zakończenia kontroli Organ kontroli (nazwa) Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
22.06.2016 22.06.2016 ZUS o Kielce

Dokumentacja księgowa. Zgodnie z upoważnieniem nr 1520160-600881

30.11.2016 30.11.2016 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWIA Kontrola sprawdzająca warunki sanitarne w obiekcie KP PSP i JRG nr 2 w Ostrowcu Św.
24.05.2017 24.05.2017 Świętokrzyski Komendant Wojewódzki w Kielcach Realizacja zadań w zakresie kierowania komendą - wydawanie aktów prawnych. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
22.08.2017 22.08.2017 Świętokrzyski Komendant Wojewódzki w Kielcach Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
06.09.2017 06.09.2017 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWIA Kontrola obiektów - JRG 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim